For Bridgend - learndirect@bridgend.ac.uk For Adult Community Learning - adultlearning@bridgend.gov.uk
Contact details: Bridgend College: 01656 302302 ext.408 - Adult Community Learning: 01656 642729Welcome, Guest

Welcome to the eCourses learning portal.


Welcome

Mae eGyrsiau learndirect yn darparu amrediad mawr o gyrsiau ar-lein i ddysgwyr, gyda'r pynciau'n amrywio o Saesneg a Mathemateg i Sgiliau Gwaith a Bywyd.

Mae ein cyrsiau e-ddysgu'n effeithiol, yn hawdd eu defnyddio ac yn fodd i chi gael hyfforddiant o safon fyd-eang ar eich bwrdd gwaith.

Porwch drwy ddewislen y catalog i weld yr amrediad llawn o gyrsiau sydd ar gael a chysylltwch â'r cymorth ar-lein uchod os oes gennych ddiddordeb mewn rhywbeth.

I weld y cyrsiau yr ydych wedi cofrestru arnynt, ewch i'r dudalen 'fy nghyrsiau' (sydd ar gael ar y brif ddewislen a welwch wrth fewngofnodi ar y porth hwn). Dangosir gofynion technegol eich cyrsiau yng nghatalog y cyrsiau.

Mwynhewch eich dysgu!


eCourses from learndirect provide learners with access to a huge range of online courses, ranging from English & maths to work and life-skills.

Our e-learning courses are effective, easy to use and give you world-class training from your desktop.

Please browse the catalogue menu to see the full range of courses that are available and contact your support above if there is anything you are interested in.

To view your enrolled courses, please go to your ‘my courses’ page (this is accessible from the main menu whilst you’re logged-on to this portal). The technical requirements for your courses are shown in course catalogue.

Enjoy your learning!